Јавне Набавке
 NazivDatumBroj
Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде 16-10-2017494
Услуга штампања образаца13-10-2017493
Израда пројектне документације изградње фекалне канализације у насељу Звечка I фаза10-10-2017492
Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом05-10-2017491
76/17 – Израда пројектне документације реконструкције главне пумпне станице 02-10-2017490
75/17 – Израда пројектне документације изградње водоводне мреже у Конатицама правац БВК 29-09-2017489
73/17 – Реконструкција електроинсталације објекта ФЦС Колубара 26-09-2017488
Замена раствора за неутрализацију хлора у ваздуху на ППВ Забрежје25-09-2017487
Израда техничке контроле пројектне документације изградње ФЦС и фекалне канализације у Забрежју18-09-2017486
Набавка система за евиденцију радног времена15-09-2017485
70/17 - Техничка контрола пројектне документације санације јужног крака дуж Ваљевског пута 12-09-2017484
Набавка реагенаса за лабораторијску контролу квалитета воде за ХАЦК-ове апарате05-09-2017483
68/17 Набавка возила 05-09-2017482
Израда пројектне документације изградње пословног објекта29-08-2017481
66/17–Набавка основног материјала и сировина (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)- Набавка Полиелектролитa18-08-2017480
63/17 – Набавка резервних делова фреквентних регулатора, хидроварова и мерача протока са уградњом 15-08-2017479
Набавка боца за хлор15-08-2017478
Набавка програмских пакета и лиценци11-08-2017477
61/17 – Набавка резервних делова електромотора и пумпних агрегата са уградњом 04-08-2017476
Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој27-07-2017473
Израда пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Конатицама26-07-2017472
Одржавање и сервисирање електроагрегата21-07-2017471
57/17 – Надоградња постојећег софтвера Аква бил- израда апликације за андроид оперативни систем 28-06-2017470
51/17 - Израда пројектне документације реконструкције главне пумпне станице 09-06-2017469
55/17 – услуге одржавања софтвера Одржавање књиговодствених програма и програма наплате - Програм за обрачун комуналних услуга Aqua bill 19-06-2017468
Набавка боца за хлор16-06-2017467
Одржавање књиговодствених програма и програма наплате - Књиговодствени програм АБ Софт16-06-2017466
Набавка резервних делова надоградње на специјалним возилима са уградњом15-06-2017465
53/17 – Набавка основног материјала - Општи водоводни материјал 13-06-2017463
Набавка течног хлора са услугом баждарења боца12-06-2017462
Набавка електро материјала и материјала за одржавање телекомуникационе опреме, аутоматизације и контролу08-06-2017461
48/17 – Набавка рачунара и рачунарске опреме 07-06-2017460
42/17 – Услуга водочитања 07-06-2017459
Набавка грађевинског материјала – Асфалт са уградњом02-06-2017458
46/17 – Израда пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца 01-06-2017457
Услуга уређења и чишћења таложнице и чишћења и прања црпилишта фекалних црпних станица - Услуге чишћења и прања црпилишта фекалних црпних станица29-05-2017456
Израда пројектне документације изградње пословног објекта26-05-2017455
Израда пројектне документације изградње ФЦС и фекалне канализације у Забрежју19-05-2017454
Набавка резервних делова за пумпе11-05-2017453
39/17 – Одржавање рачунарске мреже 09-05-2017452
Одржавање и сервисирање софтвера система даљинског надзора05-05-2017451
37/17 – Набавка ручног алата и пнеуматског алата за хоризонтално подбушење саобраћајница – Ручни алат 28-04-2017450
Иновирање пројектне документације санације јужног крака дуж Ваљевског пута28-04-2017449
35/17 – Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података 26-04-2017448
Набавка грађевинског материјала25-04-2017447
30/17 Услуга анализа воде 21-04-2017446
ЈН 33/17 Течни хлор са услугом баждарења боца19-04-2017445
ЈН 32/17 Набавка новог теретног возила19-04-2017443
ЈН 34/17 Лекарске услуге19-04-2017439
Услуга одржавања водомера (са демонтажом и монтажом на терену18-04-2017431
29/17- Израда техничке контроле пројектне документације изградње фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска 06-04-2017430
Израда техничке контроле пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама06-04-2017429
Израда техничке контроле пројектне документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка06-04-2017428
27/17 – Набавка електричне енергије04-04-2017427
Набавка канцеларијског материјала03-04-2017426
Лекарске услуге31-03-2017425
22/17 – Услуга осигурања 30-03-2017424
19/17 – Набавка основног материјала 30-03-2017423
Сервис озон генератора29-03-2017422
21/17 – Израда пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца28-03-2017421
Набавка горива21-03-2017420
Услугe мобилне и фиксне телефоније и преноса података – Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом17-03-2017419
16/17 – Набавка софтвера MS SQL и Windows Server са пратећим каловима 15-03-2017418
Услугe мобилне и фиксне телефоније и преноса података – Мобилна телефонија14-03-2017417
15/17 – Набавка електромотора 10-03-2017416
Услуга штампања рачуна09-03-2017415
Услуга приступа интернету и закуп сервера за домен06-03-2017414
Механичко хемијска регенерација бунара03-03-2017413
10/17 – Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре01-03-2017412
11/17 – Набавка грађевинског материјала – Песак и шљунак 01-03-2017411
Набавка фреквентних регулатора01-03-2017410
Набавка резервних делова хлорне опреме са уградњом23-02-2017409
Набавка основног материјала и сировина (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)20-02-2017402
06/17 – Услуга обезбеђења објеката20-02-2017401
Набавка основног материјала и сировина (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)10-02-2017400
Набавка горива08-02-2017399
03/17 – Набавка грађевинског материјала 02-02-2017398
01/17 – Набавка делова са уградњом и одржавањем возила01-02-2017397
Санација цевовода и фекалне канализације у ул. Баричка колонија30-01-2017396
План јавних набавки за 2017.годину20-01-2017395
Набавка поцинкованог фитинга, ППР фитинга, цеви и профила (по спецификацији)10-01-2017393
Измена плана јавних набавки26-12-2016392
108/16 – Набавка детектора муља за таложницу ППВ Барич 14-12-2016391
Набавка материјала и вентила за реконструкцију потисних ПВЦ цевовода пумпи за дозирање алуминијум сулфата и ПА14-12-2016390
106/16 – Набавка утопних електромотора06-12-2016389
Набавка канцеларијског материјала06-12-2016388
104/16 – Израда техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама06-12-2016387
Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом30-11-2016386
99/16 – Набавка делова са уградњом и одржавањем возила.28-11-2016385
102/16 – Набавка боца за хлор 24-11-2016384
Набавка растављача са уградњом на изворишту23-11-2016383
Санација грађевинских објеката18-11-2016382
Јавне Набавке